Görev ve Sorumluluklar


  1. Yabancı üniversiteler ve araştırma merkezleriyle öğrenci ve personel değişimi ve proje faaliyetleri için işbirliği anlaşmalarını hazırlıyor ve onaylandıktan sonra yürütmesiyle ilgileniyoruz.
  2. Üniversitemizin muhtelif değişim ve işbirliği faaliyetlerinden yararlanabilmesi için gerekli altyapı, öğrenim sistemi ve çalışma usul ve esaslarının kurumumuzda hayata geçirilmesini sağlamaya çalışıyoruz.
  3. Yürürlükte olan değişim ve işbirliği anlaşmaları çerçevesinde değişim ve işbirliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenci ve personel için duyuru, başvuru ve seçim faaliyetlerin organizasyonu, takibi ve sonuçlandırılması görevlerini yerine getiriyoruz.
  4. Üniversitemize gelen yabancı öğrenci ve personelin başvuru, kabul, karşılama, yerleşme ve kayıt işlerini gerçekleştiriyoruz.
  5. Giden öğrenci ve personelin resmi evraklarını hazırlıyoruz, gidiş için tamamlamaları gereken şeyleri iletiyoruz.
  6. Üniversitelerin yararlanabileceği ulusal ve uluslar arası işbirliği etkinlikleri için düzenlenen fuar, bilgilendirme, davet ve seminerlere katılıyoruz.
  7. Üniversitemizin katılmasında fayda gördüğümüz ulusal ve uluslar arası işbirliği programlarının başvuru, güncelleme, yazışma ve takibatını yapıyoruz.
  8. Avrupa Birliğinin ve diğer uluslar arası kuruluşların sunduğu proje duyurularını üniversitemiz öğrenci ve personeliyle paylaşıyoruz ve bu projeler konusunda başvuru ve çalışma esaslarıyla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bu konuda kurumumuzun Proje Merkeziyle işbirliği içinde hareket ediyoruz.
  9. Üniversitemizin uluslar arası düzeyde tanıtımı için gerekli materyalleri hazırlıyoruz ve diğer kurumlarla birlikte üniversitemizle ilgili duyuru, tanıtım ve bilgilendirme işlerine yardımcı oluyoruz.
Designneuro