2019-2020 Erasmus+ Personel Hareketliliği - Başvuru Çağrısı


Başvuru Kılavuzu

Ders Verme Dönemleri: Bu faaliyet Yükseköğretim Kurumlarının öğretim personelinin veya işletmelerden gelen personelin yurt dışındaki bir ortak Yükseköğretim Kurumunda öğretmenlik yapmasına olanak tanımaktadır. Öğretmeye yönelik personel hareketliliği herhangi bir konu veya akademik disiplinde olabilir.

 Eğitim Alma Dönemleri: Bu faaliyet yurt dışındaki öğretim etkinlikleri (konferanslar hariç) ve ortak bir Yükseköğretim Kurumunda ya da yurt dışındaki diğer ilgili bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreçleri şeklinde Yükseköğretim Kurumlarının öğretmenlik yapan ve yapmayan personelinin mesleki gelişimini desteklemektedir.

Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.trtarafından Avrupa Komisyonunun kuralları çerçevesinde belirlenmektedir. Programa katılan öğretim elemanları, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışındaki süre içerisinde geçinme ödeneği dahil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi de dahil olmak üzere masraflarını desteklemek için verilir. 

Her bir katılımcı için seyahat mesafesi, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes...

Sabit meblağlı seyahat ödeneği, seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. Mesafeler ve ödenek miktarları;

Hibe Miktarları;

Country Groups

1- United Kingdom, Denmark, Finland, Ireland, Sweden, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway : 153 €

2- Germany, Austria, Belgium, France, Cyprus, Netherlands, Spain, Italy, Malta, Portugal, Greece : 136€

3-Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia : 119 €

Seyahat Ödeneği;

Obtanined "km" value and Grants;

10-99 km : 20 €

100-499 km : 180 €

500-1999 km : 275 €

2000-2999 km : 360 €

3000-3999 km : 530 €

4000-7999 km : 820 €

8000 km and higher : 1500  

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilerek hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Hareketliliğin Süresi:

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için minimum süre 2 gün, maksimum süre ise 5 gündür. Bu hareketlilik dönemi, Erasmus Komisyon tarafından İstanbul Rumeli Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin toplam miktarına bağlıdır. Bu nedenle nihai hareketlilik dönemi, Erasmus Ofisi tarafından belirlenmektedir. Ders verme hareketliliği minimum 8 saati kapsamalıdır.

Öğretim elemanları ortak kurumun ilgili departmanı ile şahsen temasa geçmekle ve Erasmus değişim ziyareti için gerekli ayarlamaları yapmakla yükümlüdür. Ev sahibi kurum, kampüs içi veya dışı konaklama bulmanızda yardımcı olabilir; gerekiyorsa vize işlemleriniz için davet mektubu yollayabilir.

Nasıl başvurulur?

Bu programına katılabilmek için Bölüm/Okul/Fakülte/Enstitünüz ile ziyaret etmeyi düşündüğünüz ortak kurum arasında yürürlükte bir anlaşma olması gerekmektedir. Arzu eden adayların, belirli akademik yıl için İstanbul Rumeli Üniversite’nin anlaşmalı olduğu partner üniversitelerin listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir. 

Bu hareketlilik programına katılmak isteyen bütün tam veya yarı zamanlı öğretim elemanlarının, başvuru formu, ev sahibi kurumdan onaylı (tüm imzalar tamamlanmış ve mühürlü) nihai ders verme hareketliliği sözleşmesi, karşı kurumdan alınmış davetmektubunu [email protected] adresine 25 Şubat 2019 mesai bitimine kadar iletilmesi gerekmektedir.

Başvurular 04. Nisan 2019 tarihinde başlayacaktır.

 

 

>BAŞVURU İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ <

 

 

Akademik personel ders verme faaliyeti gün tabanında hesaplanan bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün olarak belirtilmesi zorunludur.

Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında hibe kaynakları sınırlıdır. Hareketliliğe katılacak personelin hibelendirileceği gün sayısı, kabul edilen başvuru sayısına göre değişkenlik gösterilebilir.

Değerlendirme Ölçütleri

YENİ:

1- Yabancı Dil Sınavının %20'si;

- Prof., Doç. Dr, ve Öğretim Üyesi ünvanlı öğretim üyelerimizin bir yabancı dil belgesi ibraz etmesi

- Geçerli Yabancı Dil Sınavları: IELTS ve benzeri diğer sınavlar*

- Yabancı Dil Notunun : (*Türkiye'de öğrenim dili %100 İngilizce olan bir programdan mezun olmak (lise ve/veya Üniversite) 100 üzerinden 70 puan olarak değerlendirilmesi) 

 

2- Daha Önce Hareketlilik Faaliyetlerine Katılmış ise;

1 Kez:  +15

2 Kez: +10

3 Kez: +5

4 Kez: 0

3- Akademik Personelin Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 

Diğer Değerlendirme Ölçütleri

  • İstanbul Rumeli Üniversitesi  en az iki yıllık iş tecrübesi: + 5 puan
  • Halen Erasmus Departmanı Koordinatörü/Asistanı olma: +15 puan
  • Önceki yıllarda Erasmus Departmanı Koordinatörü/Asistanı olma: + 5 puan
  • İlk defa başvuran: +25 puan
  • Programa daha önceden katılmamış bir Bölüm/ Fakülte/ Enstitüden olma: +30 puan
  • Daha önce hiç başvurulmamış bir ortak üniversiteye başvuru yapılması: + 10 puan
  • Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel: + 5 puan
  • Daha önce hiç başvurulmamış bir ülkeye başvuru yapılması: + 10 puan
  • Engelli personel:+ 5 puan

Not: Aynı puana sahip personel arasında İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik verilecektir.

 

 

Designneuro