Çalışma Esasları


ÇALIŞMA ESASLARI
 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Erasmus ofisi, Rektörlüğe bağlı bir birim olarak faaliyet göstermektedir. Ofis, Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Ana Eylem Planları çerçevesinde yabancı üniversitelerle öğrenci ve personel hareketliliği konusunda anlaşmalar yapılması ve bu anlaşmaların yürütülmesi konularında kuruma destek sağlamaktadır. Henüz iki yıldır faaliyet göstermekte olan Erasmus ofisi ileriki dönemlerde Avrupa Komisyonu destekli araştırma projelerinin yönetilmesinde de kuruma yardımcı olacaktır. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Erasmus koordinatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen yürütmekte ve ofiste Halil Günay Erasmus Koordinatör Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Üniversite yönetimiyle Erasmus koordinatörlüğü arasındaki ana irtibat görevlisi Süleyman Özmen’dir. Süleyman Özmen danışmanı ile eşgüdümlü olarak her dönem öğrenciler ve öğretim elemanları için Erasmus+ bilgilendirme seminerleri düzenlemekte ve öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin gereklilikleri, süreçleri, tarihleri ve diğer hususları hakkında bilgiler vermektedir. Seminerlerde iletilen bilgiler aynı zamanda öğrencilere duyuru panoları ve web sitesindeki ilanlar yoluyla da iletilmektedir.

Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği için başvurular doğrudan Erasmus ofisine yapılmaktadır. Ardından Erasmus Kurum Koordinatörü, İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Birimine öğrencilerin dil yeterliliklerini ve seviyelerini tespit etmek için bir dil sınavı hazırlanması yönünde talimat verir. Öğretim elemanları bu sınava giremez, dil yeterliliklerini ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan sınavlarla belgelendirmek zorundadır. Asgari yabancı dil yeterliliği ve diğer kriterleri sağlayan öğrenci ve personelin başvuruları Dr Öğr Üyesi Süleyman Özmen, Dr Öğr Üyesi Fatih Turan Yaman ve Öğretim Görevlisi  Fulya Erantgil üyeliğini yaptığı Erasmus Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilir. Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belirlenen en yeni seçim kriterlerine göre değerlendirilir ve sonuçlar hareketlilik sürelerinden personel ve öğrencilere bildirilir. Seçilen öğretim elemanları hareketlilik için seçildikleri üniversitenin Erasmus ofisiyle doğrudan irtibata geçer ve hazırlamış oldukları ders verme hareketliliği formunu her iki üniversitenin Erasmus ofis koordinatörlüğüne onaylatır. Bundan sonra İRU Erasmus Kurum Koordinatörlüğü bir hibe anlaşması hazırlar ve anlaşma seçilen personelle birlikte karşılıklı imzalanır. Öğretim elemanı vize, konaklama, seyahat işlemlerini kendisi yapar ve bunlar için davet mektubu gerekirse ziyaret edeceği üniversiteden temin eder.

Hareketlilik için seçilen öğrenciler aynı şekilde Kurum Koordinatörlüğünce yabancı üniversitelerin Erasmus ofisine bildirilir ve öğrenciler kendileriyle irtibata geçilmesini bekler. Öğrencilerle karşı üniversiteler tarafından temasa geçildiğinde İRU Erasmus bölüm koordinatörleri öğrencilerin öğrenim anlaşmalarını (LA) hazırlar ve Erasmus koordinatörlüğünün onayına sunar. Öğrenim anlaşmalarının hazırlanması konusunda bölüm koordinatörleri yeterli bilgiye sahiptir. Bu iş için yabancı üniversitelerin Erasmus ofisleriyle işbirliği içinde öğrencilere alabilecekleri dersleri ve tamamlaması gereken AKTS kredilerini bildirir ve bunlara göre öğrencinin de imzasıyla bir öğrenim anlaşması hazırlar.

Seçilen öğrenciler için hibe anlaşması Erasmus koordinatör yardımcıları tarafından hazırlanır ve iki kopya halinde imzalanıp mühürlenir. Anlaşmanın bir kopyası hareketlilik başlamadan önce ödeme işlemleri için Üniversitenin Muhasebe müdürlüğüne gönderilir.

Koordinatörlükte görevli diğer kişilerin görev ve sorumlulukları hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen İstanbul Rumeli Üniversitesi Erasmus Yönetmeliği, Madde 4 ve 5’e bakınız.

Designneuro