AKTS Politikası


AKTS POLİTİKASI

 İstanbul Rumeli Üniversitesi ders kredilerini Avrupa Transfer Kredi Sistemini (AKTS) uyarınca düzenlemektedir. AKTS kredisi öğrencilerin derslerde yerine getirmesi gereken çalışma yükü dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Öğrenci çalışma yükü öğrencilerin dersler, sınavlar, ödevler, sunumlar, projeler, bireysel çalışmalar ve benzeri ders gereklilikleri için tamamlaması gereken çalışma saatlerinin toplamından oluşmaktadır. 1 AKTS kredisi 30 saatlik çalışma yüküne karşılık gelmekte ve bir dersin AKTS kredisi tüm çalışma yükünün 30’a bölünmesi ve sonucun en yakın tam sayıya aşağıya yuvarlanması yoluyla hesaplanmaktadır. Bir öğrenci, dönem başına 30 AKTS ve yılda 60 AKTS kredi tamamlamak zorundadır. Üniversite, öğrencilere derslerini seçerken AKTS kredilerini tamamlamayla ilgili sorumlulukları hakkında gerekli yönlendirmeleri sağlamaktadır. Ayrıca üniversite genel ders kredisi sistemini optimize etmek için AKTS Kullanıcı Kılavuzu’nda verilen tavsiyeleri de dikkate almaktadır.

Designneuro